UBND phường Tân Phong thông báo về việc tìm bố, mẹ cho trẻ em bị bỏ rơi

Chi tiết trong file đính kèm

thông báo trẻ bị bỏ rơi.pdf