Thông báo đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023

         

          UBND phường Tân Phong thông báo V/v Đăng ký nhu cầu sử dụng đất phục vụ lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2023 thành phố Lai Châu.

Hồ sơ đăng ký gồm:

1. Đơn đăng ký xin chuyển mục đích sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân.

2. Bản photo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp của từng hộ gia đình, cá nhân (2 bản).

3. Bản vẽ vị trí, ranh giới, diện tích khu đất hoạch trích lục bản đồ địa chính.

* Đề nghị các đồng chí Tổ trưởng các tổ dân phố, bản gửi biên bản họp họp triển khai đến nhân dân trên địa bàn thực hiện đăng ký nhu cầu  sử dụng đất phục vụ lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2023 thành phố Lai Châu về UBND phường qua Công chức địa chính phụ trách lĩnh vực đất đai trước ngày 24/4/2023.

* Mọi vướng mắc đề nghị liên hệ đồng chí Công chức địa chính phụ trách lĩnh vực đất đai Nguyễn Thị Hảo SĐT 0984.733.639 trực tiếp hướng dẫn, tiếp nhận đơn đăng ký xin chuyển mục đích sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân