Ngày 22/12/2023, Hội đồng nhân dân phường Tân Phong khóa IV, nhiệm kỳ 2021- 2026 tổ chức kỳ họp thứ tám nhằm đánh giá kết quả phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 và thông qua một số báo cáo, nghị quyết quan trọng khác.

Đồng chí Trần Công Khang – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND phường phát biểu khai mạc kỳ họp

          Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Hải Yến - Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng ban tuyên giáo, giám đốc Trung tâm chính trị Thành phố; Nguyễn Ngọc Cừ - Phó ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố Lai Châu; các đồng chí tổ đại biểu 4 HĐND thành phố, các Đại biểu HĐND phường, các đồng chí lãnh đạo, công chức của phường, trưởng phó các đoàn thể, lãnh đạo các cơ quan đơn vị trường học, tổ trưởng các tổ dân phố, trưởng bản.

          Trong năm 2023, kinh tế của phường tiếp tục phát triển ổn định. Phường hiện có 1189 tổ chức, cá nhân, hộ gia đình kinh doanh thương mại dịch vụ, sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp. Chỉ đạo nhân dân chăm sóc tốt 183.9 ha diện tích gieo trồng sản xuất nông nghiệp. Thu chi ngân sách địa phương đảm bảo đúng quy định. Thực hiện tốt công tác quản lý đất đai; tăng cường phối hợp kiểm tra trật tự đô thị; tuyên truyền vận động, nhân dân thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường, cây xanh đô thị. Công tác giáo dục, y tế, văn hóa, thông tin, thể thao, an sinh xã hội được quan tâm chỉ đạo. Tình hình an ninh trật tự cơ bản ổn định. Năm 2024, phường Tân Phong tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác điều hành của chính quyền, quan tâm chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Thực hiện tiếp công dân; giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo đúng quy định. Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành theo thẩm quyền.

          Kỳ họp đã thông qua các nghị quyết về: kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo Quốc phòng – An ninh năm 2024; dự toán thu, chi ngân sách địa phương trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2024; thành lập đoàn giám sát việc ban hành và thực hiện các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBND phường năm 2022, 2023; kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 05/7/2023 của HĐND phường; kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ sáu HĐND phường khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026; bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ năm 2023; kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024 của HĐND phường.

         Phát biểu bế mạc Kỳ họp, ông Trần Công Khang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Phong biểu dương tinh thần làm việc trách nhiệm của đại biểu HĐND phường. Đề nghị cấp ủy, chính quyền phường và các tổ dân phố, bản đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm cao nhất, đồng thời cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch, vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng thời cơ, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu.

Tin ảnh: Hoàng Mạnh