Ngày 5/7/2023, Hội đồng nhân dân phường Tân Phong khóa IV, nhiệm kỳ 2021- 2026 tổ chức kỳ họp thứ sáu nhằm đánh giá kết quả phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm và thông qua một số báo cáo, nghị quyết quan trọng khác.

Đồng chí Trần Công Khang – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND phường phát biểu khai mạc kỳ họp

          Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Hải Yến - Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng ban tuyên giáo, giám đốc Trung tâm chính trị Thành phố; Lò Văn Sung - Ủy viên BCH Thành ủy, Phó chủ tịch UBMTTQVN thành phố Lai Châu; các đồng chí tổ đại biểu 4 HĐND thành phố, các Đại biểu HĐND phường, các đồng chí lãnh đạo, công chức của phường, trưởng phó các đoàn thể, lãnh đạo các cơ quan đơn vị trường học, tổ trưởng các tổ dân phố, trưởng bản.

          Trong 6 tháng đầu năm, kinh tế của phường tiếp tục phát triển ổn định. Phường hiện có 1173 tổ chức, cá nhân, hộ gia đình kinh doanh thương mại dịch vụ, sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp. Chỉ đạo nhân dân chăm sóc tốt 162 ha diện tích gieo trồng sản xuất nông nghiệp. Thu chi ngân sách địa phương đảm bảo đúng quy định. Thực hiện tốt công tác quản lý đất đai; tăng cường phối hợp kiểm tra trật tự đô thị; tuyên truyền vận động, nhân dân thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường, cây xanh đô thị. Công tác giáo dục, y tế, văn hóa, thông tin, thể thao, an sinh xã hội được quan tâm chỉ đạo. Tình hình an ninh trật tự cơ bản ổn định. Trong 6 tháng cuối năm, phường Tân Phong tiếp tục quan tâm chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Thực hiện tiếp công dân; giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo đúng quy định. Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành theo thẩm quyền.

          Kỳ họp đã thông qua các nghị quyết về: Phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách địa phương năm 2022; bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ phát sinh năm 2023; kết quả giám sát việc thực hiện nghị quyết số 21, ngày 22/12/2022 của HĐND phường; kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ V HĐND phường khóa IV; kết quả giám sát cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình trên địa bàn phường năm 2022; chương trình giám sát năm 2024.

          Với tinh thần trách nhiệm cao và sự chuẩn bị kỹ càng, Hội đồng nhân dân phường Tân Phong đã tổ chức thành công kỳ họp thứ sáu này. Hy vọng rằng các quyết định và sự chỉ đạo từ kỳ họp này sẽ đem lại những hiệu quả tốt đẹp cho sự phát triển của phường Tân Phong.

Tin ảnh: Hoàng Mạnh