Chiều ngày 06/6, tại nhà văn hóa phường, Hội đồng nhân dân (HĐND) hai cấp đã tổ chức Hội nghị  tiếp xúc với cử tri phường Tân Phong. Dự hội nghị có đồng chí Trần Đình Tiến – Phó Chủ tịch UBND thành phố, Đại biểu HĐND thành phố ứng cử tại phường; các đồng chí lãnh đạo một số phòng, ban thành phố; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND và cử tri phường Tân Phong.

           Tại hội nghị cử tri phường Tân Phong đã được Đại biểu HĐND hai cấp thông báo về kết quả các kì họp thứ 10 của HĐND thành phố, dự kiến thời gian, nội dung, chương trình kì họp thứ 11 HĐND thành phố Lai Châu khóa IV, nhiệm kì 2021 - 2026; kì họp lần thứ 6 HĐND phường Tân Phong khóa 4, nhiệm kì 2021 – 2026.

            Hội nghị tiếp xúc cử tri phường Tân Phong đã tiếp thu ý kiến nghị của 20  cử tri, tập trung vào một số nội dung như: đề nghị đơn vị thi công đổ bê tông nắp hố ga khi thi công hệ thống thoát nước thải của thành phố, tránh nguy hiểm cho người dân khi tham gia giao thông; đề nghị khắc phục một số bóng điện cháy, hỏng trên địa bàn. Đề nghị làm đường bê tông khu vực dân cư cuối hồ hạ; cấp thùng rác cho tổ dân phố...

Đồng chí Trần Đình Tiến – Phó Chủ tịch UBND thành phố Lai Châu, tiếp thu, trả lời kiến nghị của cử tri.        

Đại biểu hội đồng nhân dân hai cấp đã tiếp thu trả lời một số kiến nghị của cử tri về những vấn đề thuộc thẩm quyền, đối với những vấn đề không thuộc thẩm quyền đã được tổng hợp, gửi cơ quan chức năng trả lời cử tri, trong thời gian tới.

               Đây là một sự kiện quan trọng và thiết thực nhằm giúp cho các cử tri tìm hiểu và đánh giá công tác xây dựng địa phương, cũng như đưa ra ý kiến và đề xuất để cải thiện các hoạt động tại địa phương.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Hội nghị:

Tác giả: Hoàng Mạnh - Công chức VHXH