Hưởng ứng tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 38 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20-11. Chi đoàn trường Mầm non Hoa Hồng thực hiện công trình thanh niên cấp phường "Tranh tường cho em" tại 2 điểm trường Mầm non Hoa Hồng với tổng số 5 bức tranh tường. Công trình thực hiện từ ngày 10/11 và hoàn thiện trong ngày 19/11 nhằm chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11.