Chiều ngày 05/5, Hội liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam phường Tân Phong tổ chức Đại hội Đại biểu Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam phường lần thứ IV, nhiệm kì 2024 – 2029. Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Trí Hòa – Phó bí thư thường trực – Chủ tịch HĐND phường; lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, chuyên viên Thành đoàn và 45 đại biểu đại diện cho Hội LHTN phường.

Quang cảnh Đại hội

Nhiệm kì 2019 – 2024, Hội LHTN Việt Nam phường Tân Phong đã làm tốt nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp thanh niên; tích cực tham gia các chương trình, phong trào do cấp, các nghành phát động, tạo môi trường thuận lợi để hội viên, thanh niên tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, đem lại lợi ích cụ thể cho cộng đồng và xã hội. 9/9 chỉ tiêu  Nghị quyết đều đạt và vượt như: Phối hợp với Đoàn phường giới thiệu 27 thanh niên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Có 257 lượt hội viên, thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện. Thực hiện được tổng cộng 5 công trình thanh niên. Giúp đỡ 15 thanh niên chậm tiến trở nên tiến bộ. Kết nạp mới được 52 hội viên vào tổ chức Hội. Tỷ lệ đoàn kết, tập hợp thanh niên đạt 78%; 100% hội viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; giới thiệu 40 thanh niên ưu tú cho Đoàn xem xét kết nạp. 04 chi hội thành lập đội thanh niên xung kích tham gia bảo đảm an toàn giao thông; 7 Chi hội thành lập đội thanh niên tình nguyện tham gia các chương trình, hoạt động do các cấp phát động. 

Ủy ban Hội LHTN Việt Nam phường Tân Phong  khóa IV, nhiệm kỳ 2024 – 2029 ra mắt Đại hội.

Đại hội hiệp thương chọn cử 11 thanh niên ưu tú vào Ủy ban Hội LHTN Việt Nam phường khóa IV, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Tại kỳ họp lần thứ nhất, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam phường khóa IV đã hiệp thương chọn cử Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam phường khóa IV; Hiệp thương cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam thành phố lần thứ IV, nhiệm kỳ 2024 – 2029 gồm 06 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết. Đại hội đã thông qua Nghị quyết nhiệm kì mới với 9 chỉ tiêu.