Chiều ngày 29/6, Hội đồng nhân dân phường Tân Phong  khóa IV, nhiệm kì 2021 - 2026 tổ chức kì họp thứ nhất. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hải Yến - UVBTV thành ủy phụ trách phường, Trưởng Ban tuyên giáo thành ủy; Giám đốc trung tâm chính trị thành phố,  đại biểu HĐND thành phố khóa 4 ứng cử tại phường, lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường, Đại biểu HĐND khóa III, khóa IV.

             Tại kì họp lần thứ nhất, Uỷ ban bầu cử phường Tân Phong  đã  Báo cáo kết quả bầu cử Đại biểu hội đồng nhân dân phường khóa khóa IV, nhiệm kì 2021 – 2026; Báo cáo xác nhận tư cách đại biểu HĐND phường Tân Phong khóa IV, nhiệm kì 2021 – 2026 và  trao giấy chứng nhận cho 21 vị Đại biểu HĐND phường  . Kì họp thứ nhất HĐND phường Tân Phong  khóa IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã tiến hành bầu và thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử các chức danh HDND khóa IV, chức danh UBND nhiệm kì 2021 – 2026.  Theo đó ông Trần Công Khang–  Bí thư Đảng ủy phường Tân Phong được bầu là chủ tịch HĐND phường khóa IV; bà Đặng Thị Ha  – Công chức văn phòng thống kê phường được bầu làm phó chủ tịch HĐND phường khóa 4. Trưởng, phó ban pháp chế HĐND khóa IV như sau: bà Tòng Thị Phượng, Lường Thị Thu Thảo. Trưởng, phó  ban kinh tế xã hội là ông  Phạm Cao Thắng; Lò Văn Kinh. Đối với các chức danh UBND phường nhiệm kì 2021 – 2026, kì họp đã bầu bà Hoàng Thị Kim Quy –chủ tịch UBND, được bầu tái cử danh Chủ tịch UBND phường, ông Hà Mạnh Hải, ông Hoàng Văn Dũng  được bầu tái cử giữ chức danh Phó chủ tịch UBND phường nhiệm kì 2021 – 2026. Kì họp cũng bầu 2 ủy viên UB phường nhiệm kì 2021 – 2026.

Ông Trần Công Khang - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Tân Phong

             Phát biểu nhận nhiệm vụ trong nhiệm kì mới, lãnh đạo HĐND, UBND phường Tân Phong đã bày tỏ niềm xúc động,  tự hào được đại biểu HĐND tín nhiệm, trên cương vị mới lãnh đạo HĐND, UBND  nhận thức rõ vai trò trách nhiệm bản thân, xin hứa sẽ đem hết năng lực,  nhiệt huyết, nêu cao tinh thân trách nhiệm, đoàn kết  phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ nhất là việc hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Tân Phong IV, nhiệm kì 2020 – 2025, đưa phường Tân phong trở thành địa phương phát triển của thành phố.

 

             Trong nội dung kì họp lần thứ nhất, HĐND phường Tân Phong  khóa IV, cũng đã thông báo tổng hợp ý  kiến nghị, kiến nghị của cử tri phường trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND phường khóa IV, nhiệm kì 2021 – 2026; Tờ trình và dự thảo nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kì họp thường lệ của HĐND phường khóa IV, nhiệm kì 2021 – 2026, tại kỳ họp đã chia tay các đại biểu HĐND phường khóa III, nhiệm kì 2016 - 2021 không tái cử HĐND phường khóa IV.

             Tại kỳ họp này, các vị đại biểu HĐND phường đã chính thức thực thi trọng trách Người đại biểu Nhân dân. Trên cương vị mới, mỗi đại biểu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động nghiên cứu Hiến pháp và pháp luật; ý thức đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm của mình, gương mẫu chấp hành pháp luật; tích cực tham gia vào các hoạt động của HĐND phường. Thực hiện tốt chương trình hành động đã báo cáo với cử tri; thường xuyên học tập, rèn luyện, liên hệ chặt chẽ, lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến của cử tri tới các cơ quan chức năng; thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, “trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và trách nhiệm với Nhân dân”; đồng thời, đôn đốc, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri và động viên Nhân dân thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐND phường.