Ngày 12/08/2021. Đảng ủy phường Tân Phong tổ chức tiếp sóng Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên tháng 8 năm 2021.

Tại điểm cầu phường Tân Phong có các Đ/c lãnhh đạo TT Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các đoàn thể phường; các Đ/c Báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội thành phố; các Đ/c Uỷ viên BCH Đảng bộ phường; các Đ/c Cán bộ, Công chức phường; Các Đ/c Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường. Điểm cầu phường Tân Phong được tổ chức đảm bảo thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19.

Toàn cảnh điểm cầu phường Tân Phong

Hội nghị đã được tiếp thu các nội dung:
- Đ/c Lê Đức Dục - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy quán triệt Chương trình hành động số 09-CTr/TU ngày 19/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh;
- Đ/c Mạc Quang Mạnh – Phó Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy quán triệt Kết luận số 30-KL/TU ngày 18/02/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU của BCH đảng bộ tỉnh khóa XIII về nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.
- Đ/c Phạm Hải Đăng – Phó Giám đốc Công an tỉnh quán triệt Kết luận số 31-KL/TU ngày 23/02/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện Đề án đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2025.
- Đ/c Hoàng Kiều Anh – Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh quán triệt Kết luận số 98-KL/TU ngày 28/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện Đề án tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
- Đ/c Sùng A Phủ - Phó Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy quán triệt Kết luận số 69-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Đề án tăng cường công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện biên giới tỉnh Lai Châu đến năm 2025.
- Đ/c Lưu Hồng Phương – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo  quán triệt Kết luận số 112-KL/TU ngày 03/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục vùng đặc biệt khó khăn”.
- Đ/c Nguyễn Thế Phong – Phó Giám đốc Sở Y tế quán triệt Kết luận số 111-KL/TU ngày 03/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống y tế cơ sở”.
- Đ/c Mạc Quang Dũng – Phó Giám đốc Sở Nội vụ quán triệt Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 20/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030. 

Điểm cầu phường Tân Phong

Bế mạc Hội nghị, Đ/c Đặng Thanh Sơn – Phó Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới.