Tổng kết mô hình “ Nhà sạch, vườn đẹp”, “ Nhà sạch, phố đẹp”

          Chiều ngày 23/10, phường Tân Phong (thành phố Lai Châu) tổ chức tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp”, “Nhà sạch, phố đẹp” năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Dự hội nghị có đồng chí: Trần Đình Tiến – UVBCH Thành ủy - Phó chủ tịch UBND thành phố Lai Châu; đồng chí Lò Văn Sung – UVBCH Thành ủy - Phó chủ tịch UBMTTQVN thành phố Lai Châu; đồng chí Trần Công Khang – UVBCH Thành ủy – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND phường Tân Phong; Các đồng chí Thường trực Đảng ủy – HĐND – UBND phường Tân Phong; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy các xã phường trên địa bàn thành phố; các đồng chí thành viên ban chỉ đạo mô hình phường Tân Phong và đại diện các hộ dân tham gia xây dựng mô hình trên địa bàn phường Tân Phong.

Quang cảnh Hội nghị

Ban Chỉ đạo mô hình “ Nhà sạch, vườn đẹp”, “ Nhà sạch, phố đẹp” phường Tân Phong đã tham mưu cho Đảng ủy tổ chức tuyên truyền, quán triệt và triển khai từ phường đến tổ dân phố, bản thường xuyên phối hợp tuyên truyền người dân thực hiện mô hình; triển khai cho nhân dân đăng ký tham gia, hướng dẫn thực hiện và thẩm định, đánh giá đảm bảo nghiêm túc, khách quan. Toàn phường có 36 nhóm dân cư và 36 hộ gia đình đăng ký tham gia thực hiện; Qua kết quả thẩm định, bình xét có 100% nhóm dân cư, hộ gia đình đạt các tiêu chí và nhiều tiêu chí đạt điểm tối đa.

Đặc biệt Ban chỉ đạo đã chỉ đạo triển khai lồng ghép các nội dung mô hình mô hình “ Nhà sạch, vườn đẹp”, “ Nhà sạch, phố đẹp” với nội dung các cuộc vận động, phong trào thi đua do các cấp, ngành phát động. Mô hình đã tác động lớn đến nhận thức về công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang nhà ở, cải tạo khuôn viên gia đình của một bộ phận nhân dân góp phần thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Năm 2024, Ban Chỉ đạo mô hình “ Nhà sạch, vườn đẹp”, “ Nhà sạch, phố đẹp” phường Tân Phong xác định 05 nhiệm vụ cụ thể để triển khai thực hiện: Tăng cường công tác tuyên truyền; tiếp tục duy trì tốt việc thực hiện các tiêu chí; duy trì hoạt động tổng vệ sinh môi trường; tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt.

Tham luận tại hội nghị tập trung vào công tác tuyên truyền vận động người dân; đưa ra những cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện mô hình. Đồng thời đề xuất những giải pháp để thực hiện tốt mô hình trong thời gian tới.

Đồng chí Bí thư chi bộ Tổ dân phố số 19 tham luận tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đại diện lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và Đảng uỷ phường Tân Phong đề nghị Ban Chỉ đạo mô hình “ Nhà sạch, vườn đẹp”, “ Nhà sạch, phố đẹp” phường Tân Phong tiếp tục triển khai thực hiện mô hình sâu rộng tới nhân dân; chú trọng công tác “dân vận khéo” tới từng nhóm dân cư, hộ gia đình; kết quả của thực hiện mô hình phải hướng vào nhiệm vụ xây dựng tổ dân phố tự quản, phát triển toàn diện góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Nhân dịp này, Uỷ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tặng Giấy khen cho 3 tập thể và 2 cá nhân; UBND phường tặng 4 cá nhân và 4 tập thể có thành tích tiêu biểu trong thực hiện mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp”, “ Nhà sạch, phố đẹp” năm 2023.

Tin ảnh: Hoàng Mạnh

Dưới đây là một số hình ảnh tại hội nghị: