UBND phường Tân Phong ban hành Quyết định số 386, ngày 25 tháng 5 năm 2023 về việc thành lập các tổ kích hoạt định danh điện tử trên địa bàn phường Tân Phong gồm 75 thành viên để hỗ trợ nhân dân 15 tổ dân phố, bản trên địa bàn phường kích hoạt định danh điện tử.

Đây là nhiệm vụ quan trọng, thiết thực trong thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của thành phố. Nhằm nâng cao nhận thức của người dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng và tiện ích của tài khoản định danh điện tử đối với các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội; Việc sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho phép người dân được sử dụng tất cả tiện ích đã được tích hợp các loại giấy tờ, đồng thời thực hiện các giao dịch tài chính. 

Dự kiến, trong những ngày tới, số lượng cán bộ, công an phường sẽ tăng cường nhân lực để đáp ứng nhu cầu kích hoạt định danh điện tử tại nhà cho nhân dân.

Tác giả: Hoàng Mạnh - Công chức Văn hóa - Xã hội