Chiều ngày 11/9/2023, Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác tôn giáo thành phố Lai Châu tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, công tác tôn giáo tại phường Tân Phong.

Quang cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí: Hà Thị Phú – UVBTV, Trưởng ban Dân Vận, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố Lai Châu; đồng chí: Nguyễn Trí Hòa – Phó bí thư thường trực, trưởng ban chỉ đạo Quy chế dân chủ, công tác tôn giáo phường Tân Phong; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác tôn giáo thành phố Lai Châu; các đồng chí TT HĐND-UBND phường và hơn 150 đồng chí là bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, bản, trưởng ban và các thành viên Ban công tác mặt trận, tổ trưởng và các thành viên Tổ dân vận, đại diện các hộ dân trên địa bàn phường Tân Phong.

Hội nghị đã được triển khai, quán triệt các nội dung về: Công tác đảm bảo an ninh mạng; thực trạng về công tác tôn giáo trên địa bàn; những tồn tại, vướng mắc liên quan đến công tác tôn giáo trên địa bàn thành phố; Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nghị định số: 59/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; thực trạng tình hình thực hiện QCDC ở cơ sở trên địa bàn thành phố; Ban chỉ đạo công tác tôn giáo, QCDC ở cơ sở phường quán triệt, nhấn mạnh một số nội dung cần thực hiện tại cơ sở.

Qua hội nghị góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật của cán bộ, nhân dân. Từ đó, góp phần triển khai hiệu quả Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trong các cơ quan, đơn vị, địa phương; phát huy tốt vai trò làm chủ của nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, giám sát công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

Tin nh: Hoàng Mnh