Sáng ngày 06/3/2023, UBND phường Tân Phong tổ chức hội nghị lấy ý kiến Nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) do đồng chí Hoàng Thị Kim Quy, Chủ tịch UBND phường chủ trì.

        Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm 16 chương, 245 điều (nhiều hơn Luật Đất đai năm 2013, 2 chương, 33 điều); trong đó, giữ nguyên 28 điều, sửa đổi, bổ sung 184 điều, bổ sung mới 41 điều và bãi bỏ 8 điều. Dự thảo Luật lần này có một số điểm mới như: Đổi mới và nâng cao chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tăng cường sự tham gia của người dân trong công tác lập quy hoạch sử dụng và bổ sung quy định về tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của nhân dân trong quá trình lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; hoàn thiện các quy định về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; quy định chặt chẽ các trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất…

        Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí và đánh giá cao sự cần thiết ban hành Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), nhất là những bất cập trong quản lý và sử dụng đất. Theo kết quả tổng hợp, để góp ý cho dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

       Qua đó đã có 5 lượt ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân vào dự thảo luật đất đai, trong đó các ý kiến trên tập trung vào một số nội dung đang được quan tâm như bảng giá đất; thành lập hội đồng thẩm định giá đất, thu hồi bồi thường tái định cư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…..

           Ghi nhận và tiếp thu toàn bộ các ý kiến tham gia tại hội nghị, đồng thời yêu cầu các đồng chí cán bộ, công chức và nhân dân tiếp tục nghiên cứu gửi nội dung tham gia về UBND phường qua nhiều hình thức như: trực tiếp, thư điện tử, văn bản…. trong thời gian tới, UBND sẽ phối hợp với các ban ngành, đoàn thể phường tăng cường tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân về dự thảo luật đất đai để nhân dân tham gia đóng góp, phát huy trí tuệ của tập thể xây dựng luật đất đai năm 2023 có chất lượng cao nhất.