Ngày 08/8, Ban thường trực MTTQ thành phố phối hợp với TT HĐND, UBND thành phố và phường Tân Phong tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri giữa đại biểu HĐND tỉnh khóa XV và đại biểu HĐND thành phố khóa IV với cử tri các tổ dân phố số 5, 15, 16 phường Tân Phong.

Đại biểu HĐND tỉnh có các đồng chí Giàng Thị Xoa; Lò Thanh Bình; các đại biểu HĐND thành phố ứng cử tại phường; Dự hội nghị có Thường trực HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Lai Châu; đại diện lãnh đạo các phòng, ban thành phố; Thường trực Đảng uỷ - HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Tân Phong và đông đảo cư tri tổ dân phố số 5, 15, 16 phường Tân Phong.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, hội nghị được nghe đại diện đại biểu HĐND tỉnh thông báo đến cử tri kết quả kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026; đại diện đại biểu HĐND thành phố thông báo đến cử tri kết quả kỳ họp thứ mười một HĐND thành phố khóa IV, nhiệm kỳ 2021 -2026; thường trực HĐND phường Tân Phong thông báo đến cử tri kết quả kỳ họp thứ sáu HĐND phường khóa IV.

Tại hội nghị có 6 lượt cử tri với 12 nội dung ý kiến, các cử tri đã tập trung vào các vấn đề: đăng ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; công tác quản lý thả rông gia xúc, đề nghị tăng mức hỗ trợ hoạt động cho các đoàn thể cấp xã, phường, vệ sinh môi trường tại các khu chăn nuôi, vấn đề đất cải táng cho người đã mất tại nghĩa trang Phan Lìn…..

Tại buổi tiếp xúc, đại diện đại biểu HĐND tỉnh, thành phố, phường đã tiếp thu toàn bộ những ý kiến của cử tri đồng thời đề nghị lãnh đạo UBND thành phố, phường trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Lãnh đạo UBND thành phố, phường đã tiếp thu và trả lời các vấn đề thuộc thẩm quyền, những vấn đề không thuộc thẩm quyền sẽ được tổng hợp gửi cơ quan chuyên môn trả lời cho cử tri trong thời gian sớm nhất.

Tác giả: Hoàng Mạnh