Chiều ngày 17/3/2023, Hội Nông dân phường Tân Phong long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Triệu Vĩ - Ủy viên BCH thành ủy – Chủ tịch HND thành phố; Dự đại hội còn có các đồng chí lãnh đạo thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các ban, ngành, đoàn thể, Công chức phường; Bí thư chi bộ các tổ dân phố, bản và 72 đại biểu đại diện cho 605 hội viên hội nông dân phường Tân Phong.

          Nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Nông dân phường Tân Phong đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp. Hội Nông dân phường đã làm tốt công tác tập hợp, huy động sức mạnh của tập thể và xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh về mọi mặt; thực hiện có hiệu quả công tác hội và phong trào nông dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh ở địa phương.

          Trong nhiệm kỳ đã hoàn thành 9/9 chỉ tiêu, trong đó 6 chỉ tiêu vượt so với Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân khóa IV nhiệm kỳ 2018-2023

          Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Triệu Vĩ – Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Lai Châu đã biểu dương và ghi nhận những kết quả trên các lĩnh vực trong công tác Hội cũng như phong trào nông dân của Hội Nông dân phường trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí mong muốn trong nhiệm kỳ tới Hội Nông dân phường cần tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục pháp luật trong cán bộ hội viên nông dân. Đẩy mạnh các hoạt động tư vấn hỗ trợ tăng cường phối hợp tổ chức chuyển giao KHKT, dạy nghề, giới thiệu việc làm cho hội viên. Mỗi cán bộ hội cần nắm vững định hướng, quan điểm, các nhiệm vụ trọng tâm, bám sát thực tiễn, kịp thời triển khai, tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền, nhất là các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan trực tiếp đến nông dân, nông nghiệp, nông thôn…

          Đại hội đã tín nhiệm bầu 17 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Hội Nông dân phường lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 – 2028; Đồng chí Phạm Cao Thắng được bầu giữ chức danh chủ tịch; đồng chí Hoàng Thị Vân giữ chức danh phó chủ tịch HND phường khóa V và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Lai Châu lần thứ V nhiệm kỳ 2023-2028./.